Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2017/2

Datum vydání: 16.8.2017

Počet stran: 58

Stati

Str. Autor a název
  3 Tomáš Buus: Okamžik ocenění a použitelné informace
14 Martin Červený – Miroslav Dušek: Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění
23 Pavel Kuchyňa: Osobní diskontní sazba
35 František Poborský: Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/4

STATI

Patrik Budský – Jan Dvořák:
Průměrné multiplikátory odvětví a jejich komparace s daty z burzy

Lucie Jahodová:
Možné rozdíly mezi metodami DCF a EVA v důsledku rozdílného vymezení investovaného kapitálu a čistých provozních aktiv

Jaroslav Kaizr:
Nemovitosti v účetnictví společností zaměřených na průmyslové nemovitosti

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
Je věčná renta na bázi zisku vhodným způsobem odhadu výnosové hodnoty stabilizovaného podniku?

Pavel Svačina – Petr Heršálek:
Odměny za zaměstnanecké vynálezy – přístupy, obvyklá výše a trendy v korporátním sektoru různých zemí

vse-logo