Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2017/2

Datum vydání: 16.8.2017

Počet stran: 58

Stati

Str. Autor a název
  3 Tomáš Buus: Okamžik ocenění a použitelné informace
14 Martin Červený – Miroslav Dušek: Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění
23 Pavel Kuchyňa: Osobní diskontní sazba
35 František Poborský: Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo