Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2017/1

Datum vydání: 28.3.2017

Počet stran: 68

Stati

Str. Autor a název
  3 Kateřina Černíková – Pavel Svačina: Odhad sazby licenčního poplatku pro účely vyčíslení škody z porušení patentu v České republice: Inspirace praxí USA
13 Jaroslav Kaizr: Měření výkonnosti průmyslových nemovitostních fondů a strategie růstu
26 František Poborský: Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR
42 Tomáš Podškubka – Martin Hanzal: Variantní přístupy k reziduální metodě pro ocenění pozemků s důrazem na časovou hodnotu peněz
58 Pavel Semerád – Lucie Semerádová: Problematické aspekty při stanovování směrné hodnoty u daně z nabytí nemovitých věcí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/4

STATI

Patrik Budský – Jan Dvořák:
Průměrné multiplikátory odvětví a jejich komparace s daty z burzy

Lucie Jahodová:
Možné rozdíly mezi metodami DCF a EVA v důsledku rozdílného vymezení investovaného kapitálu a čistých provozních aktiv

Jaroslav Kaizr:
Nemovitosti v účetnictví společností zaměřených na průmyslové nemovitosti

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
Je věčná renta na bázi zisku vhodným způsobem odhadu výnosové hodnoty stabilizovaného podniku?

Pavel Svačina – Petr Heršálek:
Odměny za zaměstnanecké vynálezy – přístupy, obvyklá výše a trendy v korporátním sektoru různých zemí

vse-logo