Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2016/4

Datum vydání: 9.12.2016

Počet stran: 75

Stati

Str. Autor a název
  3 Kateřina Černíková – Pavel Svačina: Americký přístup ke kalkulaci škody z porušení patentu metodou rozumného licenčního poplatku
39 Lukáš Hruboň: Opční přístup k oceňování ručení – výplatní charakteristiky komplexních struktur
50 Tomáš Krabec – Romana Čižinská: Ušlý zisk u výrobních závodů
65 Iveta Sedláková – Andrea Čorejová – Martina Gogolová – Oľga Poniščiaková: Vymedzenie kritérií ohodnotenia ľudského potenciálu ako súčasť hodnoty podniku

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo