Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2016/2

Datum vydání: 29.9.2016

Počet stran: 48

Stati

Str. Autor a název
  3 Barbora Hamplová: Diskontní míra při vyčíslování ekonomických škod
10 Milan Hrdý: Cílová kapitálová struktura a oborové standardy
22 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Analytické řešení cyklického problému při odhadu kapitálové struktury v tržních hodnotách pro metodu DCF entity

 Diskuse

Str. Autor a název
34 Martin Červený: Východiska obsahového hodnocení znaleckých posudků v oboru oceňování podniku
45 Karel Klečka: Reakce na článek Výpočet tržní hodnoty nemovitosti s netržním nájemným – metoda podkladu a slupky

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo