Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2016/2

Datum vydání: 29.9.2016

Počet stran: 48

Stati

Str. Autor a název
  3 Barbora Hamplová: Diskontní míra při vyčíslování ekonomických škod
10 Milan Hrdý: Cílová kapitálová struktura a oborové standardy
22 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Analytické řešení cyklického problému při odhadu kapitálové struktury v tržních hodnotách pro metodu DCF entity

 Diskuse

Str. Autor a název
34 Martin Červený: Východiska obsahového hodnocení znaleckých posudků v oboru oceňování podniku
45 Karel Klečka: Reakce na článek Výpočet tržní hodnoty nemovitosti s netržním nájemným – metoda podkladu a slupky

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/4

STATI

Patrik Budský – Jan Dvořák:
Průměrné multiplikátory odvětví a jejich komparace s daty z burzy

Lucie Jahodová:
Možné rozdíly mezi metodami DCF a EVA v důsledku rozdílného vymezení investovaného kapitálu a čistých provozních aktiv

Jaroslav Kaizr:
Nemovitosti v účetnictví společností zaměřených na průmyslové nemovitosti

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
Je věčná renta na bázi zisku vhodným způsobem odhadu výnosové hodnoty stabilizovaného podniku?

Pavel Svačina – Petr Heršálek:
Odměny za zaměstnanecké vynálezy – přístupy, obvyklá výše a trendy v korporátním sektoru různých zemí

vse-logo