Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2016/2

Datum vydání: 29.9.2016

Počet stran: 48

Stati

Str. Autor a název
  3 Barbora Hamplová: Diskontní míra při vyčíslování ekonomických škod
10 Milan Hrdý: Cílová kapitálová struktura a oborové standardy
22 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Analytické řešení cyklického problému při odhadu kapitálové struktury v tržních hodnotách pro metodu DCF entity

 Diskuse

Str. Autor a název
34 Martin Červený: Východiska obsahového hodnocení znaleckých posudků v oboru oceňování podniku
45 Karel Klečka: Reakce na článek Výpočet tržní hodnoty nemovitosti s netržním nájemným – metoda podkladu a slupky

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/1

STATI

Kateřina Černíková – Pavel Svačina:
Odhad sazby licenčního poplatku pro účely vyčíslení škody z porušení patentu v České republice: Inspirace praxí USA

Jaroslav Kaizr:
Měření výkonnosti průmyslových nemovitostních fondů a strategie růstu

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR

Tomáš Podškubka – Martin Hanzal:
Variantní přístupy k reziduální metodě pro ocenění pozemků s důrazem na časovou hodnotu peněz

Pavel Semerád – Lucie Semerádová:
Problematické aspekty při stanovování směrné hodnoty u daně z nabytí nemovitých věcí

vse-logo