Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2016/1

Datum vydání: 15.6.2016

Počet stran: 69

Stati

Str. Autor a název
3 Milan Hrdý: Nové poznatky z oblasti oceňování finančních institucí
14 Lukáš Hruboň: Násobek EV / EBITDA: Regresní analýza fundamentálních faktorů – data z WSE v letech 2012 – 2014
27 Tomáš Podškubka – Petr Diviš: Vývoj znalecké praxe v České republice na příkladu diskontní míry

 Diskuse

Str. Autor a název
45 Jaroslav Šantrůček – Michal Dohányos: Návrh českého standardu pro oceňování movitých věcí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo