Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2015/3

Datum vydání: 27. 11. 2015

Počet stran: 80

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus – Jakub Fischer: Intervalové odhady ve znaleckých posudcích
16 Jan Čadílek – Tomáš Moravec: Odpovědnost znalců podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
31 Lucie Rudolfová: Finanční vs. ekonomická tíseň
41 Olena Sich – Barbora Menčlová: Testování bankrotních modelů na malých a středních podnicích
52 Jaroslav Šantrůček: Metoda 2D-CF a její využití pro podnikovou ekonomii

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo