Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2015/2

Datum vydání: 30. 9. 2015

Počet stran: 85

Stati

Str. Autor a název
3 Romana Čižinská – Tomáš Krabec: Metodologické aspekty finančně kvalitativního ohodnocování značek nekótovaných společností
27 Michal Dvořák: Ekvitní prémie z českých dat: konstruktivní kritika
47 Milan Hrdý: Oceňování investičních fondů a investičních společností v kontextu nové zákonné úpravy
58 Lucie Rudolfová – Tatiana Škerlíková: Nepřímé náklady finanční tísně
75 Barbora Rýdlová: Zpracování revizních znaleckých posudků

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo