Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2015/1

Datum vydání: 23. 4. 2015

Počet stran: 84

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Brabenec: Ocenění vypořádacího podílu ve společnosti s ručením omezeným – rozšíření pohledu na problematiku
18 František Poborský: Co říká odborná literatura k oceňování nevýnosných a ztrátových podniků
33 Carsten Schäfer – Tomáš Krabec: Ohodnocování přímých investic do nemovitostí s využitím modelového přístupu ADAM
50 Radana Šmídová: Rating českých potravinářských podniků pomocí modifikované metody RSW
67 Jitka Veselá – Martin Oliva: Předbíhající a zpožďující se indikátory technické analýzy a jejich využití k načasování obchodů

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo