Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2014/4

Datum vydání: 8. 12. 2014

Počet stran: 109

Stati

Str. Autor a název
3 Jaroslav Brada – Karel Brůna: Transfer bezrizikové míry výnosnosti v USD do CZK s využitím basis swapů
26 Jaroslav Kaizr – Michal Soták: Systém trhu s komerčními nemovitostmi
39 Viktor Legát – Kateřina Jurčíková: Podmíněné protiplnění při podnikových kombinacích
53 Miloš Mařík – Pavla Maříková: Alternativní možnost řešení kruhového problému při odhadu kapitálové struktury v tržních hodnotách
69 Barbora Menčlová: Metody plánování při výnosovém oceňování podniku
80 Markéta Pláničková: Modifikace výnosových metod pro účely oceňování komerčních pojišťoven
98 David Trytko: Reálná hodnota v německých účetních předpisech

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo