Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2014/3

Datum vydání: 24. 11. 2014

Počet stran: 95

Stati

Str. Autor a název
3 Michal Dvořák: Bezriziková míra ze státních dluhopisů: přednosti a úskalí Svenssonovy metody
29 Lukáš Hruboň: Násobek EV/EBITDA: význam, analýza fundamentálních faktorů
45 Barbora Rýdlová – Inka Kropáčková: Výsledky dotazníkového šetření standardizace oceňování v ČR mezi znalci
59 Barbora Rýdlová: Zhodnocení podniku pro účely vypořádání SJM
78 Oxana Šnajberg: Úroková míra jako nástroj zohlednění právní vady nemovité věci
88 Hana Vomáčková: Operace s podniky a oceňování ve finančním účetnictví

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo