Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2013/5

Datum vydání: 20. 12. 2013

Počet stran: 104

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Ekvitní prémie v ČR: kritika stávající praxe
20 Jan Čadílek – Tomáš Moravec: Znalecké posudky při fúzi akciových společností podle navrhované právní úpravy účinné od 1.1.2014 – část II
35 Iveta Filipová: Vymezení lidského kapitálu podniku a identifikace potřeb jeho oceňování
53 Jiří Hlaváč: Rozdíly ve výnosovém ocenění nemovitosti a nemovitostní firmy
64 Lukáš Hruboň: Opční přístup k oceňování ručení – úloha ručitele, doporučený postup
80 Barbora Rýdlová: Osobní goodwill
96 Radana Šmídová: Posouzení finanční situace s využitím metody RSW

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo