Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2013/4

Datum vydání: 6. 12. 2013

Počet stran: 111

Stati

Str. Autor a název
3 Romana Čižinská – Tomáš Krabec: Aplikace VIM modelu na ocenění značek charakteristických zápornou relevancí v nákupním rozhodování spotřebitele
17 Markéta Hejduková: Oceňování komerčních pojišťoven pomocí metod tržního porovnání
39 Přemysl Krch: Dostupnost oceňovacích multiplikátorů pro Střední a Východní Evropu
62 Barbora Rýdlová – Inka Kropáčková: Pohled odborné veřejnosti a zainteresovaných orgánů na standardizaci oceňování v ČR – výsledky dotazníkového šetření
79 Jiří Strouhal – Dana Dvořáková: Vliv účetních oceňovacích modelů na vybrané finančně-analytické ukazatele
98 Oxana Šnajberg: Stanovení diskontní míry při výnosovém oceňování nemovitostí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo