Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2013/3

Datum vydání: 13. 11. 2013

Stati

Str. Autor a název
3 Jan Čadílek – Tomáš Moravec: Znalecké posudky při fúzi akciových společností podle navrhované právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 – část I
23 Tomáš Podškubka: Základní metody odhadu nákladů vlastního kapitálu
41 Josef Rajdl: Analýza vývoje rentability ekonomických subjektů v ČR
55 Pavel Semerád – Petr Škoch: Využití znalce při řešení daňových úniků u daně z přidané hodnoty ve stavebnictví
65 Radana Šmídová: Predikční modely ve finanční analýze a jejich využití při oceňování podniku
83 Jitka Veselá – Soňa Poláková: Predikce dílčích parametrů požadované výnosové míry stanovené podle modelu CAPM s využitím umělé inteligence na českém akciovém trhu

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo