Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2013/2

Datum vydání: 15. 7. 2013

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Brabenec: Význam znalecké činnosti ve vybraných oblastech právní praxe – 2. část: situace po ukončení znalecké činnosti
14 Milan Hrdý: Úvod do oceňovacích standardů pro investiční společnosti, investiční fondy a penzijní společnosti
27 Lenka Krupová – Tomáš Krabec: Interdisciplinární pohled na oceňování a vykazování kulturních památek, uměleckých děl a sbírek podle IFRS
47 Josef Rajdl: Rentabilita investovaného kapitálu ve vztahu k odvětví, velikosti a sídlu subjektu
58 Pavel Svačina: Odhad životnosti patentů v ČR v letech 1990 – 2010 metodou průměrných úbytků podle odvětví – 2. část

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo