Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2013/1

Datum vydání: 20. 5. 2013

Stati

Str. Autor a název
3 Markéta Hejduková – Karel Helman: Odhad multiplikátoru P/BV životních pojišťoven pomocí regresních rovnic
27 Lukáš Hruboň: Opční přístup k oceňování ručení – základy
50 Josef Rajdl: Odvětvové odhady rentability investovaného kapitálu pro účely oceňování podniku
66 Michal Spousta: Vliv druhu konstrukce na index odlišnosti při oceňování bytů komparativní metodou v předmětných oblastech Prahy
82 Pavel Svačina: Odhad životnosti patentů v ČR v letech 1990 – 2010 metodou průměrných úbytků v odvětví – 1. část

Diskuze

Str. Autor a název
108 Zbyněk Zazvonil: K možnostem vyjádření vlivů limitujících faktorů na tržní hodnotu nemovitostí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo