Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2012/4

Datum vydání: 30. 11. 2012

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Brabenec: Ocenění vypořádacího podílu ve společnosti s ručením omezeným
23 Milan Hrdý – Eva Ducháčková: Problematika oceňování neživotních pojišťoven
38 Tomáš Podškubka: Analýza diskontní míry ve znaleckých posudcích
61 Lucie Rudolfová: Zohlednění nákladů finanční tísně v ocenění podniku pomocí bariérové opce
83 Pavel Svačina: Životnost českých užitných vzorů pohledem roku 2011
100 Radana Šmídová: Scoringové modely ve finanční analýze a jejich využití při oceňování podniku

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo