Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2012/2

Datum vydání: 20. 7. 2012

Stati

Str. Autor a název
3 Jan Čadílek – Tomáš Moravec: Znalecké posudky podle § 196a obchodního zákoníku ve světě judikatury
20 Martin lltis – Jiří Hnilica: Specifika oceňování leteckých dopravců
35 Barbora Menčlová: Doba existence podniku a její vliv na jeho hodnotu
53 Jana Skálová – Tomáš Podškubka: Oceňování jmění – některé novinky v novele zákona o přeměnách

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo