Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2012/1

Datum vydání: 25. 5. 2012

Stati

Str. Autor a název
3 Miloš Mařík: Dvě koncepce oceňování podniku
10 Markéta Hejduková: Vzorová případová studie: Ocenění podniku Plzeňský Prazdroj, a.s.

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo