Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2011/4

Datum vydání: 21. 12. 2011

Stati

Str. Autor a název
3 Milan Hrdý – Eva Ducháčková: Úvod do oceňovacích standardů pojišťoven
19 Pavel Svačina: Návrh směrnice pro oceňování nehmotných aktiv v podmínkách České republiky
39 Pavel Tůma: Faktorová analýza beta pomocí regresních rovnic a porovnání s ostatními přístupy

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo