Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2011/3

Datum vydání: 5. 12. 2011

Stati

Str. Autor a název
3 Jiří Hnilica – Ondřej Nowak: Využití simulací Monte Carlo při oceňování podniku
21 Milan Hrdý: Oceňovací standardy pro komerční banky a další finanční instituce
37 Pavel Plánička: Stanovení bezrizikové výnosové křivky ve výnosovém oceňování podniků za použití IRS
49 Zbyněk Zazvonil: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo