Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2011/2

Datum vydání: 15. 9. 2011

Stati

Str. Autor a název
3 Dana Dvořáková: Otevřené koncepční otázky oceňování ve finančním účetnictví
16 Zbyněk Hackl: Riziková prémie trhu na základě dividendového výnosu – odhad pro ČR
25 Markéta Hejduková: Majetkové metody oceňování komerčních pojišťoven
39 Libuše Müllerová – Marie Paseková – Jiří Strouhal: Zásada opatrnosti v malých a středních podnicích z pohledu auditora
50 Radana Šmídová: Oceňování lékařských praxí s důrazem na praxe zubní
62 František Tregler: Měření výkonnosti private equity

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo