Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2010/3

Datum vydání: 15. 11. 2010

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Rovnovážná cena akciového trhu II
16 Markéta Hejduková: Výnosové metody oceňování komerčních pojišťoven
27 Lukáš Křístek: Firma, podnik, společnost
36 Viktor Legát – Kateřina Jurčíková: Alternativní metody stanovení licenčního poplatku – metoda rozdělení zisku (Profit Split Method)
50 Petr Musílek: Ceny akcií: efektivní nebo behaviorální přístup?
65 Tomáš Podškubka – Jiří Hlaváč: Teoretický koncept Fair Value a Value in Use aktiv – inspirace z IFRS pro praxi ČR

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo