Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2010/1

Datum vydání: 22. 3. 2010

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Zjišťovat anebo stanovovat – cenu anebo hodnotu?
11 David Dušek: Vybrané aspekty použití věčné renty s kapitalizovanou amortizací pro odhad výnosové hodnoty nemovitosti
23 Petra Oceláková: Vliv rizika na efektivnost investice stanovenou pomocí čisté současné hodnoty a reálné opce
41 Iveta Sedláková – Tatiana Šajtlavová: Ekonomicko-právna podstata vyčíslenia finančnej ujmy v znaleckých úkonoch ekonomických znaleckých odborov

Diskuze

Str. Autor a název
47 Pavel Tůma: Techniky oceňování technologických firem
57 Zbyněk Zazvonil: Význam rekonciliace při oceňování nemovitostí

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo