Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2009/4

Datum vydání: 22. 12. 2009

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Buus: Rovnovážná výnosnost akciového trhu
14 Markéta Hejduková: Specifika komerčních pojišťoven jakožto předmětu ocenění s důrazem na finanční analýzu
29 Jan Jurečka: Ocenění nehmotného majetku podle majetkové a finanční struktury podniku
48 Bohuslava Knapová, Tomáš Krabec, Jaroslava Roubíčková: Možnosti použití kategorie zisku EBIT ve finanční analýze nekótované české společnosti
75 Stanislav Kopeček: Přístup tržního srovnání při oceňování podniků a jeho aplikace v podmínkách ČR

Diskuze

Str. Autor a název
85 Jaroslav Novotný: Nabídkové versus realizované ceny nemovitostí v ČR

Recenze

Str. Autor a název
97 Božena Hrvoľová: Recenze na publikaci: Anna Harumová a kol. „Stanovenie hodnoty majetku“

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo