Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2009/2

Datum vydání: 31. 7. 2009

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Brabenec: Squeeze-out v podmínkách České republiky
12 Markéta Hejduková: Rozhodování podniku mezi úvěrovým a leasingovým financování investic v právním prostředí České republiky
26 Pavla Maříková: Vztah metody DCF a EVA pro ocenění podniku s důrazem na vliv leasingu

Diskuse

Str. Autor a název
53 Iveta Filipová: Vybrané metody ocenění lidského kapitálu

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo