Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2009/1

Datum vydání: 15. 4. 2009

Stati

Str. Autor a název
3 Jana Goldscheidová: Finanční leasing dle účetních standardů CAS, IAS/IFRS, US GAAP a vliv jednotlivých způsobů zaúčtování na EVA
33 Jiří Kokoška: Ještě jednou k obvyklé ceně
44 Zbyněk Zazvonil: Zadlužitelná (zápůjční) hodnota nemovitostí

Informace

Str. Autor a název
60 Tomáš Vladař: Možnosti zjednodušení cenových předpisů (závěrečná práce)

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo