Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2008/3-4

Datum vydání: 15. 12. 2008

Stati

Str. Autor a název
3 Jan Jurečka: Návrh doporučení pro oceňování nehmotného majetku
29 Jiří Kokoška: Obvyklá cena
47 Tomáš Krabec: Několik poznámek k terminologii ohodnocování aktiv
55 Zbyněk Zazvonil: Výnosová kapitalizace

Diskuse

Str. Autor a název
67 Iveta Filipová: Absence lidského kapitálu ve standardních finančních výkazech

Informace

Str. Autor a název
80 Josef Forst: Oceňování rodinného domu v právním systému našeho státu od jeho vzniku v roce 1918 (závěrečná práce)

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo