Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2008/2

Datum vydání: 30. 9. 2008

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Brabenec: Stanovení hodnoty obvyklého úroku a jeho vliv na ocenění podniku
22 Lucie Jahodová: Empirický výzkum zkoumající klíčové otázky v rámci oceňování podniku
35 Eva Kváčiková – Mikuláš Szilágyi: K problematike oceňovania a medzinárodného vymáhania daňových pohľadávok
55 Jitka Veselá: Možnosti a úskalí analytika při stanovení požadované výnosové míry investora z akcií

 

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/2

STATI

Tomáš Buus:
Okamžik ocenění a použitelné informace

Martin Červený – Miroslav Dušek:
Oceňování věcných břemen inženýrských staveb pro účely vyvlastnění

Pavel Kuchyňa:
Osobní diskontní sazba

František Poborský:
Analýza likvidací ekonomických subjektů v ČR II

vse-logo