Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Oceňování 2008/1

Datum vydání: 30. 5. 2008

Stati

Str. Autor a název
3 Tomáš Brabenec: Transferové ceny v manažerském a daňovém rozhodování
17 Marek Jindra: Rozšíření a zpřesnění Metody Vážené průměrné výnosnosti aktiv (WARA) při oceňování aktiv a závazků v kontextu celkové hodnoty podniku
33 František Tregler: Oceňování odpisových daňových štítů
45 Zbyněk Zazvonil: Poznámky k obvyklé ceně, k tržní hodnotě a k zákonu č. 151/97 Sb,

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2017/4

STATI

Patrik Budský – Jan Dvořák:
Průměrné multiplikátory odvětví a jejich komparace s daty z burzy

Lucie Jahodová:
Možné rozdíly mezi metodami DCF a EVA v důsledku rozdílného vymezení investovaného kapitálu a čistých provozních aktiv

Jaroslav Kaizr:
Nemovitosti v účetnictví společností zaměřených na průmyslové nemovitosti

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
Je věčná renta na bázi zisku vhodným způsobem odhadu výnosové hodnoty stabilizovaného podniku?

Pavel Svačina – Petr Heršálek:
Odměny za zaměstnanecké vynálezy – přístupy, obvyklá výše a trendy v korporátním sektoru různých zemí

vse-logo