Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Časopis Oceňování

OceňováníČasopis Oceňování (ISSN 1803-0785) byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Vychází čtvrtletně ve spolupráci Institutu oceňování majetku a Fakulty financí a účetnictví. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Časopis je od roku 2009 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2016/4

STATI

Kateřina Černíková – Pavel Svačina:
Americký přístup ke kalkulaci škody z porušení patentu metodou rozumného licenčního poplatku

Lukáš Hruboň:
Opční přístup k oceňování ručení – výplatní charakteristiky komplexních struktur

Tomáš Krabec – Romana Čižinská:
Ušlý zisk u výrobních závodů

Iveta Sedláková – Andrea Čorejová – Martina Gogolová – Oľga Poniščiaková:
Vymedzenie kritérií ohodnotenia ľudského potenciálu ako súčasť hodnoty podniku

vse-logo