Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Časopis Oceňování

OceňováníČasopis Oceňování (ISSN 1803-0785) byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Vychází čtvrtletně ve spolupráci Institutu oceňování majetku a Fakulty financí a účetnictví. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Časopis je od roku 2009 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2016/1

STATI

Milan Hrdý:
Nové poznatky z oblasti oceňování finančních institucí

Lukáš Hruboň:
Násobek EV / EBITDA: Regresní analýza fundamentálních faktorů – data z WSE v letech 2012 – 2014

Tomáš Podškubka – Petr Diviš:
Vývoj znalecké praxe v České republice na příkladu diskontní míry

DISKUSE

Jaroslav Šantrůček – Michal Dohányos:
Návrh českého standardu pro oceňování movitých věcí

vse-logo