Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
Časopis Oceňování
ČESKY ENGLISH
Vysoká škola ekonomická v Praze

Časopis Oceňování

OceňováníČasopis Oceňování (ISSN 1803-0785) byl založen v roce 2008 jako recenzovaný vědecký časopis Vysoké školy ekonomické – Institutu oceňování majetku. Vychází čtvrtletně ve spolupráci Institutu oceňování majetku a Fakulty financí a účetnictví. Jeho hlavním posláním je prezentovat nejnovější poznatky a výsledky výzkumu v oblasti oceňování podniků a oceňování majetku, a to pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i odborné veřejnosti. Cílem tohoto časopisu je napomáhat ke zkvalitnění teorie oceňování a zároveň zprostředkovat nové poznatky odhadcovské a znalecké praxi.

Časopis je od roku 2009 zařazen v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

AKTUÁLNÍ ČÍSLO
2016/2

STATI

Barbora Hamplová:
Diskontní míra při vyčíslování ekonomických škod

Milan Hrdý:
Cílová kapitálová struktura a oborové standardy

Miloš Mařík – Pavla Maříková:
Analytické řešení cyklického problému při odhadu kapitálové struktury v tržních hodnotách pro metodu DCF entity

DISKUSE

Martin Červený:
Východiska obsahového hodnocení znaleckých posudků v oboru oceňování podniku

Karel Klečka: Reakce na článek Výpočet tržní hodnoty nemovitosti s netržním nájemným – metoda podkladu a slupky

vse-logo